Fertilitetscoach/Fertilitetsmassage

Susanne Andersson är Fertilitetscoach och masserar män och kvinnor som önskar bli gravida, ger dem kostråd, livstilsråd, kostråd mm.
Du kan boka Susanne under 6 tisdagar från den 26 sept – 31 okt.

mercier.sweden@gmail.com

Mitt brinnande intresse för fertilitet och startskottet för min vetgirighet kommer som många vet och ytterligare andra anat från självupplevda utmaningar.

Min blivande man Erik träffade jag när jag var 38 år. Vi började försöka uppnå graviditet när jag var 39. när inget hänt på tre månader genomgick vi en fertilitetsutredning. Mitt sikte var helt inställt på IVF då. Men efter att ha läst på om provrörsbefruktning och om fertilitet förstod jag att det inte var något för mig med felfria äggledare.
Istället började jag studera hur jag själv kunde optimera min fertilitet med hjälp av kost och kosttillskott för just mig.Tre månader innan jag fyllde 40 körde jag igång med ny kost och dessa kosttillskott och akupunktur. efter fem veckor plussade jag, det blev ett tidigt missfall men vi visste att att vi var på rätt spår. Nästa försök blev jag också gravid, återigen ett tidigt missfall.Cykeln efter det tog det sig igen och denna gång såg det ut att hålla i sig,men nej det blev ett missfall i vecka tolv, en så kallad ”missed abortion”. Embryot hade slutat växa i ett tidigt stadie, men stöttes inte ut av kroppen.
I samband med det tredje missfallet förlorade jag mycket blod och det tog ett helt år innan jag återhämtade mig och blev gravid igen.Våren 2012 strax efter jag fyllt 42 år födde jag vår friska dotter Stina!

Nu hjälper jag andra att uppnå föräldralycka……..

Jo, jag har lärt mig ett och annat om hur man förebygger missfall. Jag vill ju inte att någon annan skall behöva gå igenom det vi gjorde. Dessutom jag har varit i USA och utbildat mig till Mercier Therapist och är nu först i Sverige med att ge dessa fantastiska behandlingar.