Hem

Vi på Yoga Treats har en gemensam önskan om att skapa en plats där du kan få växa på ditt unika sätt. Vi har valt att använda oss av ett träd för att det står stadigt förankrat i jorden men likaväl alltid sträcker sina grenar upp mot skyarna. Trädet hämtar sin näring både med sina rötter, djupt nerifrån jorden, och med sitt bladverk som fångar solens ljus. Just i balansen mellan himmel och jord kan du finna dig själv genom Yoga och våra behandlingar.

När vi fördjupar denna balans kan vi expandera och blomma. Vi tror att när kropp och sinne är i balans så är ditt naturliga tillstånd ett av lugn och harmoni, oavsett yttre omständigheter.

Vår intention är att skapa en plats som är vår såväl som er och att ni alla känner er välkomna till oss på Yoga Treats. Vi hoppas kunna dela det lätta såväl som det svåra, och allt däremellan med er.

Vi önskar stärka vår Yoga Treats-familj – vår “ kula” på Yogaspråk – genom att skapa en flödande gemenskap tillsammans med er.

Instagram

Medicinsk Barn Yoga