Yoga

Yoga

Ordet Yoga har sina rötter i sanskrit och betyder förening. Det finns många grenar på Yogans träd men grundfilosofin kan definieras som ett sökande efter en förening av de tillsynes motstående delarna av vårt varande: kroppen och sinnet, det inre och det yttre, det materiella och det andliga, det aktiva och det passiva, subjekt och objekt, osv. Att utöva Yoga handlar alltså om att hitta vägar till insikten om att vi är en enhet, och inte separerade från varandra eller vår omvärld. Genom att utöva Yoga kommer vi närmare en balanserad, holistisk upplevelse av oss själva och vår omgivning.

Hatha Yoga förknippas ofta med den traditionella formen av fysisk Yoga men egentligen är det ett samlingsnamn som innefattar all Yoga där man använder kroppen och andningen som redskap. Ha/tha betyder sol/måne och syftar just till att förena det som står i motsats till varandra.

Då vi utövar Yoga landar vi automatiskt i ett enkelt närvarande och kan på så vis upptäcka lite mer av oss själva i varje stund. Det har sagts att det som utmärker en Yogi är hennes/hans nyfikenhet på livet. Att vara ständigt närvarande i alla de små ögonblicken med en samtidig önskan om att kunna se det verkligt stora perspektivet är Yoga.

Frukten av att regelbundet utöva Yoga är att känslan av inre lugn och kraft som ofta infinner sig under och efter ett yogapass växer och finns med oss både i stunder av glädje och då vi möts av livets utmaningar. Yoga följer med oss av mattan och in i livet.

Yoga ger oss även fysisk styrka och stabilitet. Vår kropp är vårt redskap, vår farkost i livet – med en stabil och fungerande kropp får vi lättare tillgång till vår livsenergi och kan manifestera våra önskningar på ett enklare och klarare sätt.

Så här fungerar det:
Vi erbjuder kurser och drop-in klasser i olika yoga-stilar.

Vill du gå en kurs kontaktar du läraren direkt (info finns under ”om oss” i menyn) och betalar den gällande kursavgiften till läraren direkt. Du kan komma på drop in i mån av plats också genom att betala
det drop in pris som gäller för respektive lärare.

Krångligare än så är det inte 🙂