YogaMind

Helena Löwen-Åberg och Cecilia Lundmark erbjuder YogaMind – yoga och mindfulness

I YogaMind förenar vi en rörelse med stillhet, en dans mellan två samspelta, stöttade av andetaget

Cecilia Lundmark / ena halva av YogaMind

Utbildad yogalärare 200 tim RYT 2010 – 2012 Anusara  med Anja Bergh
Enjoy vidareutbildning 100 tim 2014 – 2015 Embodied flow  med Anja Bergh
Embodied Yin 100 timmar 2017 med Satu Tuomela, Johanna Alvin
I ständig inre och yttre utveckling, med workshops och retreats riktade mot undervisning, riktade mot yogan, riktade mot meditation, och framförallt riktade inåt för att kunna dela utåt.
Jag vet inte om yogan kom till mej eller om jag kom till yogan, kanske möttes vi på halva vägen, med tveksamhet, nyfikenhet och längtan. En längtan som jag inte visste att jag hade, en tvekan som behövde vila och en nyfikenhet som består, ständigt men i vila. Idag är vilan ett stillnande av rörelserna i sinnet, en rörelse i kroppen, som leder mej till meditationen.  Yogan bjuder oss alla att få dela ett ögonblick av absolut samklang, en rörelse som leder från toppen ovan huvudet, genom kroppen, ut i marken, grundar mej och gör mig ”hemma”.
Den yogaform som jag fått tilldelat mig är Anusarayoga. Jag blev förälskad i dess glädje, en tillåtelse att få skratta, att vara i en Asana som var min, skapad av mitt egna uttryck. Den är min grund att återvända till, med tillförsikt och förtroende.

Helena Löwen-Åberg / andra halvan av YogaMind

Utbildad Mindfulnessinstruktör Andries Kruese 2010.
Deltagit i flertalet workshops, kurser, retreat ledda av Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, Andries Kruese, Christine Brähler, Pake Hall.
Har yogat för bl a Anja Bergh sedan 2005.
Mindfulness eller medveten närvaro kom in i mitt liv år 2003. Det fyllde ett tomrum jag hade sökt fylla, eller snarare var det så att det var så fullt med tankar i hjärnan som snurrade så fort, så de behövde stillas. Hade inte lyckats med det, trots att jag var bra på att slappna av i kroppen och arbetat med att lära ut det som fysioterapeut under många år. Hade fått hjälp att hantera en del tankar med hjälp av KBT-utbildningar och egenterapi.
När jag började träna meditation kände jag igen känslan som uppstod när jag tidigare i livet utövade Tai Chi och kroppsmedvetande träning. Förhållningssättet har hjälpt mig genom livets toppar och dalar; har kunnat surfa på inre känslor, vilat i tankar och lugnare betraktat när det stormar runtomkring. Så skönt, så hjälpsamt, så vackert. Mindfulness eller medveten närvaro beskrivs av buddhistmunken och zenmästaren Thich Nhat Hanh som ett tillstånd där vi har vår uppmärksamhet och vårt medvetande i den situation vi befinner oss i för ögonblicket. Han skriver i sin bok; Vi är redan framme (2005), ”…Miraklet är att gå på den gröna jorden just i detta ögonblick, att glädjas åt friden som finns omkring oss just nu. Frid finns runt omkring oss – i världen och i naturen – och inom oss – i vår kropp och i vår själ. När vi lär oss att förnimma denna frid, så kommer vi att helas och omvandlas. Det är inte en fråga om tro utan om övning.”

Att få öva mindfulness tillsammans med andra, är en ynnest och väldigt fint.

Kontakt;

Helena Löwen-Åberg; helena@heka.nu
Cecilia Lundmark; isse_l@yahoo.se
www.mindyouryogayogayourmind.se