Hatha yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga förknippas ofta med den traditionella formen av fysisk Yoga men egentligen är det ett samlingsnamn som innefattar all Yoga där man använder kroppen och andningen som redskap. Ha/Tha betyder sol/måne och syftar just till att förena det som står i motsats till varandra.

Ett Hatha Yoga Pass
går oftast grundligt genom hela kroppen och inkluderar ofta även andningsövningar, meditation samt avslappning för att uppnå en inre och yttre balans i livet.

Hatha Yoga är fokuserandet på Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana och Dhyana för att därigenom förstå vikten av och ta till sig de övriga delarna av Raja yoga och då även alla de andra stegpinnarna av vårt varande i vardagen.

Raja yoga– Den kungliga vägens yoga (vari vi finner Hatha Yoga) vilken är en mer vetenskaplig, steg för steg metod för att nå moksha (varaktig lycka/upplysthet)

Den kan delas upp i åtta grenar:

Yama– 5st levnadsregler för att förhålla sig till omvärlden, som kan lägga grunden för och hjälpa till att uppnå lycksalighet. Dessa är:

Ahimsa- Icke våld (i tanke, ord och handling),
Satya- Sannings enlighet,
Asteya- Icke stjäla (ej åtrå),
Bramacharya- Att hålla fokus på målet dvs lycksaligheten(ofta översatt till sexuell återhållsamhet/celibat),
Aparigraha- Ogirighet/Oglupskhet (greedlessness)

 

Niyama-5 st förhållningssätt till sig själv som håller en på banan:

Sauca- Renlighet
Santosha- Förnöjsamhet
Tapas- Disiplin
Svadhyaya- Studerande av Självet
Ishvarapranidhana- Att hänge sig åt Gud

Asana– Kroppskontroll
Pranayama– Konroll av livskraft
Pratyahara– Sinneskontroll
Dharana– Koncentration
Dhyana– Meditation (som man också faller in i)
Samadhi– Lycksalihet/Upplysning/Moksha